XtGem Forum catalog

Ów administrator może za pomocą filtrów udostępnionych przez Facebook zdefiniować kryteria, na podstawie których statystyki te muszą być sporządzane, a nawet określić kategorie osób, kt&#243

Jako administrator powierzam dane platformie blogger, na której znajduje się mój blog, oraz firmie Facebook - gdzie znajduje się mój fanpage oraz konto na Instagramie. Poza tym, jak to się potocznie mówi, jeżeli nie ma Cię na Facebooku, to nie istniejesz :). Pokolenia Y, które często dyktują coraz bardziej wybredne warunki na rynku pracy, należy wziąć pod uwagę jaka jest częstotliwość korzystania z mediów społecznościowych.

Nasza aktywność na Facebooku powoduje, że kandydaci mają do nas większe zaufanie oraz świadomość tego, co zastaną po przybyciu do naszej firmy: wiedzą jak wyglądają nasze wnętrza, kto awansował w ostatnim miesiącu, co w firmie świętujemy oraz jakie konkursy prowadzimy. Liczę, że powyższy zbiór moich doświadczeń skutecznie odpowie na Wasze pytanie, jak prowadzić fanpage na facebooku. Biznesu nie musisz opierać na blogowaniu, ale jeśli myślisz poważnie promowaniu produktów/usług w sieci - nie możesz pominąć fb, zwłaszcza, że już wiesz, jak prowadzić fanpage.

Na dole znajduje się przycisk, w którym możesz podlinkować swoją stronę www lub podać numer telefonu, aby osoby po wypełnieniu formularza miały możliwość dowiedzieć się więcej na temat Twojej firmy. Możesz podziękować tutaj za pozostawienie kontaktu i poinformować, co stanie się z tymi danymi. Jeżeli już na tym etapie potrzebujesz weryfikacji, kim jest dana osoba, możesz zadać dodatkowe pytanie.

Jeżeli poprosisz zbyt dużo danych (które nie są konieczne na wstępie), to możesz zniechęcić człowieka do wypełniania pól i stracić potencjalnego klienta w połowie wypełniania formularza. To algorytm, który na podstawie naszych zachowań, poznaje aktualne zainteresowania… Dlatego Facebook doskonale wie, kto chętnie zostawi swój kontakt dla developera lub dealera samochodowego i tam skieruje Twoją reklamę. Im więcej etapów, tym więcej ludzi może odpaść (ponieważ ludzie są zniechęceni, gdy muszą wykonać zbyt dużo działań).

Trybunał stwierdził także, że administrator fanpage'a, taki jak Wirtschaftsakademie, ponosi na poziomie Unii Europejskiej wspólną odpowiedzialność z Facebookiem za przetwarzanie danych. rodo a fanpage na facebooku zatem podlegać takim samym obowiązkom związanym z RODO, jakie ciążą na wszystkich podmiotach zajmujących się przetwarzaniem informacji klientach. Często pojawia się informacja, że ograniczenie do 760 zł dotyczy wszystkich osób organizujących konkursy za pośrednictwem środków masowego przekazu.

2. Podatek od nagrody: niespodzianka - ograniczenie do 760 zł Ciebie nie dotyczy (chyba, że jesteś środkiem masowego przekazu, a niestety nie sądzę). Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Trybunał wyjaśnił też, że w przypadku, gdy organ nadzorczy państwa członkowskiego (w omawianej sprawie Unabhängiges Landeszentrum w Niemczech) zamierza wykonać w stosunku do podmiotu mającego siedzibę na terytorium tego państwa członkowskiego (w omawianej sprawie Wirtschaftsakademie) uprawnienia interwencyjne, których mowa w dyrektywie 95/46 (w szczególności uprawnienie do zarządzania blokady, usunięcia bądź zniszczenia danych oraz nakładania czasowego bądź ostatecznego zakazu przetwarzania danych - art.


Zdaniem Trybunału okoliczność, że administrator fanpage'a korzysta z platformy oferowanej przez Facebooka i z usług na niej dostępnych, nie zwalnia go z jego obowiązków w dziedzinie ochrony danych osobowych. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. ochronie danych osobowych.
Back to posts
This post has no comments - be the first one!

UNDER MAINTENANCE